Advisormodel

Niet het product, maar de ondernemer bepaalt in grote mate het succes van een onderneming. Met het Advisormodel toetsen wij allereerst uw coachbaarheid als ondernemer en uw ontwikkelmogelijkheden. Pas daarna gaan we over tot het niveau van de onderneming.

Het model in de praktijk

Het Advisormodel heeft haar wortels in de wetenschap en haar bruikbaarheid de afgelopen jaren dubbel en dwars bewezen. De essentie van het Advisormodel is dat bedrijven voor een groot deel worden gebouwd op de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de eigenaar. Het model wordt gebruikt voor analyses en de vervolgstappen. Het Advisormodel bestaat uit drie niveaus:

De basis

Coachbaarheid van de ondernemer Wat is uw achtergrond en privé-situatie? Waardoor wordt u gemotiveerd en welke ondernemerseigenschappen neemt u mee in uw carrière? De antwoorden op deze vragen bepalen het basisniveau van de organisatie. Wanneer deze basis negatief uitvalt, kijken we welke alternatieven (exits) u als ondernemer heeft.  

Eerste niveau

Handelen van de ondernemer Na de basis wordt gekeken naar het ondernemen zelf. Welke kennis heeft u in huis en hoe wordt deze toegepast? Ook staan de ondernemerskwaliteiten en de motivatie centraal om te beoordelen welke ontwikkelingsmogelijkheden u heeft. Van daaruit ontstaat het beeld met welke attitude u in het bedrijf staat.

Tweede niveau

Rendement van de onderneming Pas na deze analyses wordt gekeken naar de onderneming zelf. Wat is het product, hoe ziet de markt eruit en wat is de structuur van de organisatie? Al deze lagen samen bepalen het succes van de organisatie en vertellen waar de groeimogelijkheden liggen.  

Ja, ik wil ook samenwerken met Advisorgroep

Neem vrijblijvend contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden

Contact
reCAPTCHA