HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Bedrijfsonderzoek

Doel

Met een bedrijfshaalbaarheidsonderzoek krijgt u een beoordeling van elk bedrijfsplan

Welke bedrijven hebben kans van slagen? In het geval van een Bbz-aanvraag heeft u als gemeente behoefte aan een partij met kennis van zaken en ervaring met ondernemers. Maar ook banken en verzekeringsmaatschappijen kunnen hun voordeel doen met een bedrijfshaalbaarheidsonderzoek. U kunt Advisorgroep inschakelen om bedrijfsplannen te beoordelen op haalbaarheid.

Jarenlange ervaring

Advisorgroep is al vanaf 1995 betrokken bij gemeentelijke vraagstukken. Tijdens de begeleiding van ondernemers stuitte zij op ondernemers met een tijdelijk financieringsvraagstuk waarbij de bank geen hulp kon bieden. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) bood regelmatig wel een oplossing voor die groep ondernemers.

Bedrijfshaalbaarheidsonderzoeken uitvoeren

Inmiddels voeren Advisorgroep en haar zusteronderneming Interon al vele jaren in opdracht van gemeenten de ambtelijke werkzaamheden van de Bbz uit en behoren de haalbaarheidsonderzoeken en begeleidingstrajecten tot de reguliere werkzaamheden. De afgelopen zes jaar was onder andere de gemeente Amsterdam opdrachtgever.

Een bedrijfshaalbaarheidsonderzoek door Advisorgroep

  • Voor gemeentes, banken, verzekeringsmaatschappijen en andere opdrachtgevers

  • Jarenlange ervaring garandeert een degelijk advies

  • Uitgebreid advies over de vraag is Bbz, een uitkering en/of een kapitaalinjectie verstandig?